Oferta

Terapia i profilaktyka uzależnień

Centrum wsparcia osób  uzależnienionych oraz współuzależnienionych.

Osoby borykające się z problemem uzależnienia możemy podzielić m.in. na:

  • nieutożsamiające się z chorobą;
  • zdiagnozowane i podejmujące terapię odwykową, ale wracające do czynnego nałogu (krótkie okresy abstynencji / trzeźwości);
  • niebędące w czynnym nałogu, ale nadal przenoszące mechanizmy i schematy związane z uzależnieniem do swojego życia i w ten sposób blokujące swój rozwój. Ja mówię, że nie są to osoby trzeźwe, a jedynie żyjące w abstynencji;
  • żyjące w trzeźwości.

Każda z wyżej wymienionych grup może liczyć na moje wsparcie i pomoc w procesie trzeźwienia, skupiającą się na procesie wyznaczania celów i rozwoju na różnych płaszczyznach.

Kwalifikacje zdobywałem w ramach studiów podyplomowych na dwóch kierunkach związanych z pomocą osobom uzależnionym i współuzależnionym: Psychologa uzależnień (Collegium Humanum) oraz Terapa uzależnień i współuzależnienia (WSNS w Lublinie). Ponadto ciągle poszerzam swoją wiedzę uczestnicząc w licznych szkoleniach oraz studiując na moim drugim magisterskim kierunku Psychologię (specjalność – Psychoterapia) oraz Psychotraumatologię (studia podyplomowe) – Collegium Humanum.

Doświadczenie zdobywałem oraz nadal zdobywam pracując z osobami uzależnionymi w Ośrodku dla Osób Uzależnionych w Nowym Dworku oraz na Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych – Szpitalu w Ciborzu. W obu tych instytucjach realizowałem i  realizuję autorskie projekty terapeutyczno-rozwojowe. Od 7 lat wspieram również osoby narażone na wykluczenie społeczne i zawodowe (w tym osoby uzależnione i współuzależnione) w ramach działalności mojej fundacji (Fundacja Inicjatyw „Jestem Przedsiębiorczy”). Projekty jakie realizowaliśmy lub realizujemy również we współpracy z terapeutami uzależnień to m.in.: „Współuzależnione – zauważone” oraz „Recovery coaching i mentoring jako forma wsparcie terapii osób uzależnionych”.

Kila lat temu sam ukończyłem roczną terapię i od tego czasu mogę pochwalić się byciem trzeźwym, posiadaniem szczęśliwej rodziny, prowadzeniem firmy i fundacji oraz chęcią pomocy osobom borykającym się z problemem uzależnienia i współuzaleznienia.

Moje wspracie pomoże Ci zrozumieć sedno problemu uzależnienia oraz da Ci narzędzia, których wykorzystanie przełoży się na Twoją trzeźwość i rozwój. Bardzo ważne jest, że pracuję tylko metodami, których skuteczność jest potwierdzona badanimi i jednocześnie w sposób holistyczny (całościowy) skupiając się na potrzebach klienta.

W czasie sesji wykorzystuję również  metodę recovery coachingu,  nowoczesną formą wsparcia osób uzależnionych i współuzależnionych, którą stosują już najbardziej renomowane ośrodki leczenia odwykowego w Polsce. Taka forma pracy z klientem pozwala na:

  • stabilizację w leczeniu i utrzymywanie osiągniętych efektów;
  • utrwalanie i integrowanie nowych umiejętności oraz zachowań związanych ze stylem życia;
  • identyfikowanie wyzwalaczy;
  • wyznaczanie przez klienta realnych celów, pomagających rozwijać się mentalnie i podnosić jakość życia oraz optymalnie funkcjonować w środowisku poprzez budowanie zdrowych i konstruktywnych relacji z ludźmi.

Masz pytania?

Napisz do nas, odpiszemy najszybciej jak się da, ale jeszcze chętniej porozmawiamy z Tobą przez telefon