Artur Zwiech

Oferta

Konsultacje kryzysowe

Jako konsultant i coach / mentor kryzysowy udzielam emocjonalnego i psychologicznego wsparcia osobie doświadczającej silnie stresowego czy kryzysowego zdarzenia, a gdy konieczne wsparcie wykracza poza moje kompetencje, kieruję klienta do innego specjalisty lub instytucji (np. lekarza, psychoterapeuty uzależnień, itp.). Podczas wizyty dokonuję wstępnej oceny stanu psychicznego klienta i jego funkcjonowania oraz określam stopień zdolności do radzenia sobie z trudną sytuacją. Razem z klientem szukamy w nim potencjalnych i realnych zasobów oraz wsparcia naturalnego (umiejętności, silnych stron, otaczających go ludzi na pomoc których może liczyć).

Coaching i mentoring kryzysowy

Jako konsultant kryzysowy oraz coach i mentor kryzysowo-rozwojowy oferuję Ci sesje, podczas których wykorzystuję elementy coachingu tradycyjnego, mentoringu oraz doradztwa (m.in. biznesowego i zawodowego). Sesje te mogą być kontynuacją udzielonej przeze mnie pierwszej pomocy psychologicznej i wówczas, kiedy pozwala na to stan psychiczny klienta, płynnie przechodzę z fazy konsultacji kryzysowych do fazy coachingowej. Drugim wariantem, kiedy klient zgłasza się do mnie już ustabilizowany emocjonalnie, jest rozpoczęcie pracy z nim od coachingowych sesji rozowojowych.

W swojej pracy wykorzystuję metodę opracowaną przez Instytut Pozytywnej Terapii Kryzysu, certyfikowaną i akredytowaną przez Polskie Towarzystwo Interwencji i Coachingu Kryzysowego.

Konsultacje w zakresie szkodliwego używania substancji psychoaktywnych

Jeśli zauważyłaś, zauważyłeś, że substancje zmieniające świadomość, w tym alkohol, mają coraz większy wpływ na jakość Twojego życia, zapraszam na konsultację. Mają one nowoczesną formułę opartą na dialogu motywującym oraz recovery coachingu. Ich celem nie jest diagnoza Ciebie jako osoby uzależnionej, a bliższe przyjrzenie się temu, jak np. picie alkohol negatywnie oddziałuje na Twoje życie rodzinne, zawodowe i relacje z innymi osobami.

Moje kwalifikacje – studia podyplomowe na dwóch kierunkach związanych z pomocą osobom uzależnionym i współuzależnionym: Psychologia uzależnień (CH-Szkoła Główna Menadżerska) oraz Terapia uzależnień i współuzależnienia (WSNS w Lublinie). Ponadto ciągle poszerzam swoją wiedzę uczestnicząc w licznych szkoleniach oraz studiując na drugim kierunku magisterskim – Psychologię (specjalność – Psychoterapia, w CH-Głównej Szkole Menadżerskiej) oraz Psychotraumatologię (studia podyplomowe w CH-Głównej Szkole Menadżerskiej).

Doświadczenie zdobyłem pracując z osobami uzależnionymi w Ośrodku dla Osób Uzależnionych w Nowym Dworku oraz na Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych – Szpitalu w Ciborzu. Od 7 lat wspieram również osoby narażone na wykluczenie społeczne i zawodowe (w tym osoby uzależnione i współuzależnione) w ramach działalności mojej fundacji (Fundacja Inicjatyw „Jestem Przedsiębiorczy”). 

Zapłatę za sesję online należy uiścić przed jej odbyciem na rachunek bankowy:
05 1140 1850 0000 4293 6900 1001
w tytule wpisując Imię i Nazwisko.

Sesje online odbywają się z wykorzystaniem platformy zoom. Możemy się również spotkać na messengerze lub skype.

Masz pytania?

Napisz do nas, odpiszemy najszybciej jak się da, ale jeszcze chętniej porozmawiamy z Tobą przez telefon