Artur Zwiech

Oferta

Konsultacje kryzysowe

Jako konsultant i coach / mentor kryzysowy udzielam emocjonalnego i psychologicznego wsparcia osobie doświadczającej silnie stresowego czy kryzysowego zdarzenia, a gdy konieczne wsparcie wykracza poza moje kompetencje, kieruję klienta do innego specjalisty lub instytucji (np. lekarza, psychoterapeuty uzależnień, itp.). Podczas wizyty dokonuję wstępnej oceny stanu psychicznego klienta i jego funkcjonowania oraz określam stopień zdolności do radzenia sobie z trudną sytuacją. Razem z klientem szukamy w nim potencjalnych i realnych zasobów oraz wsparcia naturalnego (umiejętności, silnych stron, otaczających go ludzi na pomoc których może liczyć).

Coaching i mentoring kryzysowy

Jako konsultant kryzysowy oraz coach i mentor kryzysowo-rozwojowy oferuję Ci sesje, podczas których wykorzystuję elementy coachingu tradycyjnego, mentoringu oraz doradztwa (m.in. biznesowego i zawodowego). Sesje te mogą być kontynuacją udzielonej przeze mnie pierwszej pomocy psychologicznej i wówczas, kiedy pozwala na to stan psychiczny klienta, płynnie przechodzę z fazy konsultacji kryzysowych do fazy coachingowej. Drugim wariantem, kiedy klient zgłasza się do mnie już ustabilizowany emocjonalnie, jest rozpoczęcie pracy z nim od coachingowych sesji rozowojowych.

W swojej pracy wykorzystuję metodę opracowaną przez Instytut Pozytywnej Terapii Kryzysu, certyfikowaną i akredytowaną przez Polskie Towarzystwo Interwencji i Coachingu Kryzysowego.

Terapia i profilaktyka uzależnień

Osobom uzależnionym i współuzależnionym oferuję nowoczesną formę wsparcia polegającą na wprowadzeniu do sesji terapeutycznych elementów recovery coachingu oraz mentoringu.  Klienci otrzymują  ode mnie wsparcie w procesie trzeźwienia, w wyznaczaniu nowych celów oraz w rozwoju na różnych płaszczyznach. Uważam, że moją mocną stroną jest fakt, iż sam wiele lat temu umiałem skutecznie skorzystać z terapii i jako trzeźwa osoba założyć szczęśliwą rodzinę, prowadzić firmę i fundację, a obecnie dzielić się własnym doświadczeniem z osobami szukającymi pomocy.

Moje kwalifikacje – studia podyplomowe na dwóch kierunkach związanych z pomocą osobom uzależnionym i współuzależnionym: Psychologia uzależnień (Collegium Humanum) oraz Terapia uzależnień i współuzależnienia (WSNS w Lublinie). Ponadto ciągle poszerzam swoją wiedzę uczestnicząc w licznych szkoleniach oraz studiując na drugim kierunku magisterskim – Psychologię (specjalność – Psychoterapia) oraz Psychotraumatologię (studia podyplomowe) – Collegium Humanum.

Doświadczenie zdobyłem pracując z osobami uzależnionymi w Ośrodku dla Osób Uzależnionych w Nowym Dworku oraz na Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych – Szpitalu w Ciborzu. Od 7 lat wspieram również osoby narażone na wykluczenie społeczne i zawodowe (w tym osoby uzależnione i współuzależnione) w ramach działalności mojej fundacji (Fundacja Inicjatyw „Jestem Przedsiębiorczy”). 

Zapłatę za sesję online należy uiścić przed jej odbyciem na rachunek bankowy:
05 1140 1850 0000 4293 6900 1001
w tytule wpisując Imię i Nazwisko.

Sesje online odbywają się z wykorzystaniem platformy zoom. Możemy się również spotkać na messengerze lub skype.

Masz pytania?

Napisz do nas, odpiszemy najszybciej jak się da, ale jeszcze chętniej porozmawiamy z Tobą przez telefon