Artur Zwiech

Oferta

Konsultacje kryzysowe

Jako konsultant i coach / mentor kryzysowy udzielam emocjonalnego i psychologicznego wsparcia osobie doświadczającej silnie stresowego czy kryzysowego zdarzenia, a gdy konieczne wsparcie wykracza poza moje kompetencje, kieruję klienta do innego specjalisty lub instytucji (np. lekarza, psychoterapeuty uzależnień, itp.). Podczas wizyty dokonuję wstępnej oceny stanu psychicznego klienta i jego funkcjonowania oraz określam stopień zdolności do radzenia sobie z trudną sytuacją. Razem z klientem szukamy w nim potencjalnych i realnych zasobów oraz wsparcia naturalnego (umiejętności, silnych stron, otaczających go ludzi na pomoc których może liczyć).

Coaching i mentoring kryzysowo-rozwojowy

Jako konsultant kryzysowy oraz coach i mentor kryzysowo-rozwojowy oferuję Ci sesje, podczas których wykorzystuję elementy coachingu tradycyjnego, mentoringu oraz doradztwa (m.in. biznesowego i zawodowego). Sesje te mogą być kontynuacją udzielonej przeze mnie pierwszej pomocy psychologicznej i wówczas, kiedy pozwala na to stan psychiczny klienta, płynnie przechodzę z fazy konsultacji kryzysowych do fazy coachingowej. Drugim wariantem, kiedy klient zgłasza się do mnie już ustabilizowany emocjonalnie, jest rozpoczęcie pracy z nim od coachingowych sesji rozowojowych.

W swojej pracy wykorzystuję metodę opracowaną przez Instytut Pozytywnej Terapii Kryzysu, certyfikowaną i akredytowaną przez Polskie Towarzystwo Interwencji i Coachingu Kryzysowego.

Recovery coaching i mentoring

Jako specjalista psychologii uzależnień, oraz coach i mentor kryzysowo-rozwojowy dam Ci profesjonalne wsparcie, które pomoże Ci zrozumieć sedno problemu dotyczącego trudności funkcjonowania bez używek oraz da Ci narzędzia, których wykorzystanie przełoży się na Twoją trzeźwość i rozwój. Bardzo ważne jest, że pracuję tylko metodami, których skuteczność jest potwierdzona i jednocześnie w sposób holistyczny (całościowy) skupiając się na potrzebach klienta. Ważne jest, żeby wiedzieć, ze proces recovery coachingu i mentoringu nie zastępuje terapii, a jest jej uzupełnieniem i wzmacnia jej potencjał.

Zapłatę za sesję online należy uiścić przed jej odbyciem na rachunek bankowy:
05 1140 1850 0000 4293 6900 1001
w tytule wpisując Imię i Nazwisko.

Sesje online odbywają się z wykorzystaniem platformy zoom. Możemy się również spotkać na messengerze lub skype.

Masz pytania?

Napisz do nas, odpiszemy najszybciej jak się da, ale jeszcze chętniej porozmawiamy z Tobą przez telefon