Postaw na rozwój

Wypalenie zawodowe, rozwód, utrata bliskiej osoby, przewlekła choroba, doświadczanie przemocy domowej, czy nawroty uzależnienia, to sytuacje w naszym życiu kiedy krócej lub dłużej silnie doświadczamy czynnika stresogennego i kiedy często nie wiedząc jak sobie z tym poradzić zamykamy się w czterech ścianach lub podejmujemy ryzykowne decyzje.

Postaw na rozwój

Wypalenie zawodowe, rozwód, utrata bliskiej osoby, przewlekła choroba, doświadczanie przemocy domowej, czy nawroty uzależnienia, to sytuacje w naszym życiu kiedy krócej lub dłużej silnie doświadczamy czynnika stresogennego i kiedy często nie wiedząc jak sobie z tym poradzić zamykamy się w czterech ścianach lub podejmujemy ryzykowne decyzje.

Artur Zwiech

Coaching i Mentoring Kryzysowo – Rozwojowy

Konsultacje kryzysowe

W sytuacji kryzysu silne wsparcie emocjonalne i psychologiczne ma kluczowe znaczenie dla osoby, która się w niej znalazła. Celem konsultacji jest wstępna ocena stanu psychicznego klienta oraz analiza dostępności potencjalnych i realnych zasobów mogących mu pomóc w skutecznym poradzeniu sobie z problemem, z którym się mierzyć.

Coaching/mentoring kryzysowo-rozwojowy

Każdy kryzys poza oczywistymi trudnościami, jakie się z nim wiążą, niesie za sobą również realną szansę na rozwój dla osoby, której przyszło się z nim zmierzyć. Podczas sesji staram się pomóc odkryć nowe zasoby i umiejętności oraz odnaleźć sposoby zdobywania nowych pokładów energii, pomimo znajdowania się w trudnej sytuacji.

Recovery coaching/mentoring

To nowoczesna forma wsparcia kierowana do osób uzależnionych i współuzależnionych. W ramach prowadzonych sesji otrzymują one wsparcie w procesie trzeźwienia, w wyznaczaniu nowych celów i w rozwoju na różnych płaszczyznach. Z metody tej korzystają już renomowane ośrodki leczenia uzależnień w naszym kraju oraz od lat 90-tych specjaliści wspierający osoby uzależnione w USA.

Coaching kariery

Umiejętne kierowanie swoją ścieżką zawodową często wymaga wsparcia. Oferta coachingu kariery kierowana jest do osób, które zmagają się z różnymi trudnościami w tym zakresie, zarówno tych, które mają problem z wypaleniem zawodowym, jak i takich, które planują przebranżowienie albo rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Każdy z nas może w życiu silnie doświadczyć czynnika stresogennego. Może to być wypalenie zawodowe, rozwód, utrata bliskiej osoby, przewlekła choroba, doświadczanie przemocy domowej, czy nawroty uzależnienia. Często nie wiedząc jak sobie z tym poradzić zamykamy się w czterech ścianach lub podejmujemy ryzykowne decyzje.

Długotrwałe oddziaływanie na nas chronicznego stresu może prowadzić do zaburzeń. Mogą to być zaburzenia psychiczne (np. depresja) oraz psychosomatyczne (np. bóle brzucha, głowy, nudności). Taki stan skutecznie ogranicza naszą aktywność oraz potrafi zdezorganizować życie.

Co więc możemy zrobić? Przede wszystkim poszukać profesjonalnej pomocy u osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje. Ważne jest aby korzystała ona metod, których skuteczność jest potwierdzona badaniami. Tak więc to nie czas i miejsce na „pocieszanie” klienta, czy mówienie mu „że wszystko będzie dobrze”.  Takie slogany usłyszane w kryzysie przynoszą wręcz odwrotny skutek, pomniejszając w jego oczach wagę i znaczenie przeżywanych trudności.

To moment, kiedy powinniśmy wysłuchać taką osobę, zaopiekować się nią i odnaleźć w niej zasoby. One zaś mają przyczynić się do zahamowania kryzysy i przełożenia go na rozwój.

Jeśli jesteś osobą, która doświadcza kryzysu – skontaktuj się ze mną.  Wspólnie poszukamy sposobu uporania się z nim. Ponadto możemy spróbować zrobić coś więc … poszukać możliwości Twojego rozwój, o której wcześniej nawet nie pomyślałaś, nie pomyślałeś.

Artur Zwiech

Coaching i Mentoring Kryzysowo-Rozwojowy

Jako konsultant kryzysowy, coach/mentor kryzysowo-rozwojowy oraz specjalista psychologii uzależnień oferuję moim klientom pierwszą pomoc psychologiczną (konsultacje kryzysowe).

Po etapie konsultacji razem z klientem szukamy w nim takich zasobów, umiejętności i możliwości, które  pozwalają nie tylko wrócić do kondycji psychicznej sprzed kryzysu, ale również dających szansę na rozwój i zapobiegające nawrotom kryzysu.