Oferta

Cennik

Zapłatę za sesję online należy uiścić przed jej odbyciem na rachunek bankowy:
05 1140 1850 0000 4293 6900 1001
w tytule wpisując Imię i Nazwisko oraz datę.

Sesje online odbywają się z wykorzystaniem: google meet, skype lub messenger.