O mnie

Jestem konsultantem kryzysowym, mentorem kryzysowym, terapeutą i konsultantem ds. uzależnień i współuzależnienia oraz coachem. Pomaganiem osobom w kryzysie i rozwoju zajmuję się od wielu lat i myślę, że poza kwalifikacjami jakie nabyłem studiując i szkoląc się, w pracy pomagają mi  moje doświadczenia życiowe.

Moje kwalifikacje i doświadczenie:

 • Psychotraumatologia – studia podyplomowe – Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia” w Warszawie;
 • Psychologia – jednolite studia magisterskie – Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia” w Warszawie (w trakcie);
 • Terapia uzależnień oraz współuzależnienia – studia podyplomowe – Akademia Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie;
 • Psychologia uzależnień – studia podyplomowe – Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia” w Warszawie;
 • Certyfikowany konsultant kryzysowy – szkolenie w Instytucie Pozytywnej Terapii Kryzysu;
 • Mentor Kryzysowy –  szkolenie w Instytucie Pozytywnej Terapii Kryzysu;
 • Dyplomowany Coach – Szkoła Coachingu – Grupa Set.

oraz inne liczne szkolenia z zakresu psychologii, psychoterapii oraz coachingu.

Odbyłem staż – 720 godzin – w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu.

W ramach działań psychoedukacyjnych, terapeutycznych, coachingowych, mentoringowych, trenerskich oraz związanych z reintegracją społeczną i zawodową przepracowałem z wieloma osobami blisko 2500 godzin.

Zrealizowałem ponadto wiele autorskich projektów związanych z tematyką kryzysu psychicznego, psychologii, terapii, coachingu i rozwoju:

 • Wsparcie terapeutyczne i rozwojowe osób współuzależnionych oraz dotkniętych przemocą – Fundacja Inicjatyw „Jestem Przedsiębiorczy”;
 • Wsparcie kryzysowe z elementami doradztwa zawodowego i poradnictwa obywatelskiego – Fundacja Inicjatyw „Jestem Przedsiębiorczy” – projekt dofinansowany z budżetu Województwa Lubuskiego;
 • Recovery coaching i mentoring jak forma wsparcia terapii osób uzależnionych oraz współuzależnionych –  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu – projekt dofinansowany z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze;
 • Przełamywanie barier wejścia na rynek pracy przez osoby z niepełnosprawnościami – Fundacja Inicjatyw „Jestem Przedsiębiorczy” – projekt dofinansowany z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze;
 • Reintegracja społeczna i zawodowa osób narażonych na wykluczenie – Fundacja Inicjatyw „Jestem Przedsiębiorczy” we współpracy z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze.

Jestem również fundatorem i prezesem Fundacji Inicjatyw „Jestem Przedsiębiorczy”, której jedną z misji jest reintegracja oraz szeroko rozumiana pomoc osobom będącym w kryzysie oraz narażonym na wykluczenie społeczne i zawodowe, ze szczególnym uwzględnieniem osób uzależnionych i współuzależnionych.

Moja kochana rodzina

Kwalifikacje i umiejętności

COPYRIGHT @ 2023 AZ COACHING