O mnie

Jestem konsultantem kryzysowym oraz mentorem kryzysowym (akredytowanym przez Instytut Pozytywnej Terapii Kryzysu), terapeutą i konsultantem ds. uzależnień i współuzależnienia, coachem kariery (Szkoła Coachów Grupy Set) oraz przedsiębiorcą zarządzającym firmą doradczą oraz fundacją. Pomaganiem zajmuję się od wielu lat i myślę, że poza ukończeniem kilku kierunków studiów i licznych szkoleń umiejętność w wspieraniu ludzi ułatwia mi fakt, że kiedyś sam będąc w kryzysie wiedziałem do jakich profesjonalistów zgłosić się po profesjonalną pomoc i tym samym umiałem sobie pomóc … wydaje się, że z niezłym skutkiem 🙂

Ukończyłem studia magisterskie na kierunku ekonomicznym (UE w Katowicach) oraz  studa podyplomowe – Terapię uzależnień oraz współuzależnienia (WSNS w Lublinie) i Psychologię uzależnień (CH – Szkoła Główna Menadżerska).  Żeby zgłębić jeszcze bardziej wiedzę dotyczącą zachowań i funkcjonowania człowieka w społeczeństwie studiuję obecnie Psychologię (jednolite studia magisterskie) oraz Psychotraumatologię (studia podyplomowe).
Brałem również udział w licznych szkolenia z zakresu psychologii, psychoterapii, coachingu, mentoringu oraz doradztwa biznesowego.

Jestem właścicielem firmy doradczej Finangro Sp. z o.o. oraz fundatorem i prezesem Fundacji Inicjatyw „Jestem Przedsiębiorczy”, której jedną z misji jest reintegracja oraz szeroko rozumiana pomoc osobom będącym w kryzysie oraz narażonym na wykluczenie społeczne i zawodowe, ze szczególnym uwzględnieniem osób uzależnionych i współuzależnionych.

Swoją ofertę kieruję do osób, których obecna droga zawodowa okazała się niesatysfakcjonująca lub borykają się z problemem wypalenia zawodowego. W takim przypadku coaching łączę często z mentoringiem oraz elementami doradztwa zawodowego i biznesowego. Dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych mam specjalną ofertę sesji terapeutycznych z elementami revovery coachingu popularnego w USA już od lat 90-tych, a w Polsce coraz częściej (jednak wg mnie stanowczo za rzadko) wprowadzanego jako formę wsparcia w proces zdrowienia. Metoda ta  jest uzupełnieniem działań psychoterapeutycznych i skupia się na budowaniu nowych, realnych celów oraz towarzyszeniu klientowi podczas drogi ich realizacji.

Jako konsultant kryzysowy służę pierwszą pomocą psychologiczną osobom dotkniętym ostrym lub chronicznym kryzysem, a jako coach i mentor kryzowy  pomagam odnaleźć i wykorzystać zasoby tkwiące w człowieku i jego otoczeniu do budowanie nowej perspektywy i rozwoju w różnych dziedzinach życia.

W ramach działań coachingowych, mentoringowych, terpeutycznych, trenerskich oraz związanych z reintegracją społeczną i zawodową przepracowałem z wieloma osobami blisko 2500 godzin.

Moja kochana rodzina

COPYRIGHT @ 2023 AZ COACHING