Oferta

Konsultacje kryzysowe

Każda osoba może zostać dotknięta kryzysem o różnym nasileniu. Jest to naturalna reakcja na osobisty odbiór niespodziewanego negatywnego wydarzenie w naszym życiu lub na chroniczny, długotrwały stres. Tak jak wiele jest osób, tak różne mogą być te reakcje. Niektóre osoby doskonale, np. z pomocą bliskich i wykorzystując swoje wewnętrzne zasoby, poradzą sobie z trudną sytuacją, natomiast inne potrzebują profesjonalnego wsparcia, aby nie dopuścić do pogłębienia kryzysu oraz pojawienia się takich schorzeń jak depresja, czy nerwica lękowa.

Jako konsultant i coach / mentor kryzysowy udzielam emocjonalnego i psychologicznego wsparcia osobie doświadczającej silnie stresowego czy kryzysowego zdarzenia, a gdy konieczne wsparcie wykracza poza moje kompetencje, kieruję klienta do innego specjalisty lub instytucji (np. lekarza, psychoterapeuty uzależnień, itp.). Podczas wizyty dokonuję wstępnej oceny stanu psychicznego klienta i jego funkcjonowania oraz określam stopień zdolności do radzenia sobie z trudną sytuacją. Razem z klientem szukamy w nim potencjalnych oraz realnych zasobów oraz wsparcia naturalnego z jakiego może skorzystać (umiejętności, silnych stron, otaczających go ludzi na pomoc których może liczyć).

Kryzys jednoczenie niesie za sobą potencjał rozwojowy i może stanowić przełomowy czas w życiu. W związku z faktem, iż kryzys powoduje konieczność dokonania wielu zmian oraz przewartościowań, pozwala on jednocześnie na odrywanie w sobie nowych zasobów, umiejętności oraz uświadamia, że posiadamy obok siebie osoby, które mogą pomóc nam przetrwać trudne chwile. Nowe doświadczenia w dłuższej perspektywie mogą przyczynić się do naszego rozwoju, wzmacniać nas i powodować, że będziemy bardziej odporni na przyszłe kryzysy.

Tutaj możesz zapoznać się z tematyką i ofertą coachingu i mentoringu kryzysowo-rozwojowego. Sesje takiego coachingu mogą być kontynuacją konsultacji kryzysowych.

Masz pytania?

Napisz do nas, odpiszemy najszybciej jak się da, ale jeszcze chętniej porozmawiamy z Tobą przez telefon