Oferta

Recovery coaching i mentoring

Centrum wsparcia osób  uzależnienionych oraz współuzależnienionych.

Osoby borykające się z problemem uzależnienia możemy podzielić m.in. na:

  • nieutożsamiające się z chorobą;
  • zdiagnozowane i podejmujące terapię odwykową, ale wracające do czynnego nałogu (krótkie okresy abstynencji / trzeźwości);
  • niebędące w czynnym nałogu, ale nadal przenoszące mechanizmy i schematy związane z uzależnieniem do swojego życia i w ten sposób blokujące swój rozwój. Ja mówię, że nie są to osoby trzeźwe, a jedynie żyjące w abstynencji;
  • żyjące w trzeźwości.

Każda z wyżej wymienionych grup może liczyć na moje wsparcie i pomoc w procesie trzeźwienia, skupiającą się na procesie wyznaczania celów i rozwoju na różnych płaszczyznach.

Jako specjalista psychologii uzależnień oraz coach i mentor kryzysowo-rozwojowy dam Ci profesjonalne wsparcie, które pomoże Ci zrozumieć sedno problemu oraz da Ci narzędzia, których wykorzystanie przełoży się na Twoją trzeźwość i rozwój. Bardzo ważne jest, że pracuję tylko metodami, których skuteczność jest potwierdzona i jednocześnie w sposób holistyczny (całościowy) skupiając się na potrzebach klienta. Ważne jest, żeby wiedzieć, ze proces recovery coachingu i mentoringu nie zastępuje terapii, a jest jej uzupełnieniem i wzmacnia jej potencjał.

Wykorzystywana podczas sesji  metoda recovery coachingu i mentoringu jest nowoczesną formą wsparcia osób uzależnionych i współuzależnionych, którą wykorzystują najbardziej renomowane ośrodki leczenia odwykowego w Polsce. Taka forma pracy z klientem pozwala na:

  • stabilizację w leczeniu i utrzymywanie osiągniętych efektów;
  • utrwalanie i integrowanie nowych umiejętności oraz zachowań związanych ze stylem życia;
  • identyfikowanie wyzwalaczy;
  • wyznaczanie przez klienta realnych celów, pomagających rozwijać się mentalnie i podnosić jakość życia oraz optymalnie funkcjonować w środowisku poprzez budowanie zdrowych i konstruktywnych relacji z ludźmi.

Masz pytania?

Napisz do nas, odpiszemy najszybciej jak się da, ale jeszcze chętniej porozmawiamy z Tobą przez telefon